นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา-แถลงข่าวงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

2113

 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา-แถลงข่าวงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. จะมีคนเกือบ หนึ่งในสี่ของประชากรพะเยา เดินทางเข้ามาเยือนเต็มพื้นที่จังหวัดพะเยาเกือบทุกอำเภอ …งานนี้ท้าทายผู้ว่าฮีโร่และคนพะเยา จริงๆ …พะเยาทีวีจะมีบทบาทในเรื่องนี้อย่างไร ขอเสียงหน่อยครับ