นายเจริญ มาบุตร ศิลปินจิตรกรรม ภาพเขียนสี หรือ ภาพลายเส้น

745

นายเจริญ มาบุตร ศิลปินจิตรกรรม ภาพเขียนสี หรือ ภาพลายเส้น ปัจจุบันกำลังก่อสร้างศูนย์เรียนรู้งานศิลปะ และศูนย์แสดงผลงานศิลปะ ณ ที่บ้านป่าแฝกเหนือ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา หวังสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเอง..

เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2516 ที่บ้านป่าแฝกเหนือ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 44/70 หมู่ที่ 2 ซอยดาวทอง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 089 796 7363

การศึกษาประถมศึกษาจบจากโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ จังหวัดพะเยา ระดับมัธยมศึกษาต้นโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิชาเอกจิตรกรรมไทย โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

ระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) วิชาเอกจิตรกรรมไทยคณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการตำแหน่งจิตรกรระดับชำนาญการ กลุ่มกิจกรรมสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ผลงานที่ภาคภูมิใจ..รางวัลรองชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และได้รับเกียรติทรงเลือกเอาแบบกระต่ายที่ออกแบบไว้ในตราสัญลักษณ์นี้ไปใช้ปรับประกอบแทนภาพครุฑแบบเดิม นายแบบตราสัญลักษณ์ที่ประกาศใช้งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตามพระราชกระแสในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ร่วมเป็นคณะทำงานออกแบบร่างภาพลายเส้น ภาพร่างระบายสีและขยายแบบร่างลายเส้นเท่าขนาดจริงแล้วดำเนินการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวัง ตามพระราชประสงค์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

และอีกผลงาน เป็นการออกแบบและดำเนินการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพพุทธประวัติ ณ วัดป่าไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

“..ศิลปะมอบความงามให้กับชีวิตฝ่ายวิญญาณและโลกของเรา เลือดของจิตใจทุกคนเป็นศิลปะ เป็นวิธีที่ผ่อนคลายในการผ่อนคลายจิตใจของเรา ด้วยการทำสมาธิความเข้มข้นและความรู้สึกตัวเองอย่างต่อเนื่อง
ด้วยจิตวิญญาณและลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังและวิถีชีวิตชาวไทย นอกจากนี้เนื่องจากสังคมไทยและความคิดของเอเชียตะวันออกมีลักษณะพิเศษที่มาจากความงามของภาพวาด 2 มิติโดยการเคลื่อนไหวง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามมันเป็นภาพศิลปะที่ยอดเยี่ยม..”