Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

บรรยากาศการปฏิบัติงานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย 5/12/63

-

บรรยากาศการปฏิบัติงานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย 5/12/63

บรรยากาศการปฏิบัติงานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน 5 ธ.ค.63 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน จำนวน 3 คัน ออกให้บริการเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ ที่หอประชุมอำเภอเมือง และที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย มีผู้มารับบริการรวมทั้งสิ้น 1,054 ราย ทั้งนี้ได้นำตัวอย่างส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อวินิจฉัยหาเชื้อโควิด 19 ต่อไป

ภาพ/ข่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

เรื่องน่าสนใจ