บรรยากาศวันแรก..งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

1003

การประกวดหนังสั้นของนักเรียน…บรรยากาศวันแรก..งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จ.พะเยา ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันรายการ การประกวดภาพยนต์สั้น ม.4-ม.6 วันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 328 “หัตถศิลปฺถิ่นเหนือ ก่อเกื้อวัฒนธรรม เด็กเหนือก้าวนำ ไทยแลนด์ล้ำสู่สากล”