บ.ตุ่นใต้-ชุมชนที่อุดมไปด้วยความเข้มแข็งในวัฒนธรรม ประเพณีของชาวเหนือ

370

บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2562 ชุมชนที่อุดมไปด้วยความเข้มแข็งในวัฒนธรรม ประเพณีของชาวเหนือ เพียบพร้อมในด้านการดำเนินวิถีพอเพียง ร.9 ณ ที่ บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา