หน้าแรกพะเยาทีวีประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตรายการโทรทัศน์พะเยาทีวี (ครั้งที่๒)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตรายการโทรทัศน์พะเยาทีวี (ครั้งที่๒)

สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา

-

สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา (พะเยาทีวี) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทผลิตรายการโทรทัศน์  ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศ

กำหนดยื่นซองประมูล ราคาวันที่  ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา (สาขาย่อย) พะเยาทีวี อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ www.phayaotv.com

      หรือ สำนักงานสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา (สาขาย่อย) พะเยาทีวี อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดูรายละเอียดได้ที่ www.phayaotv.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๘๒ ๑๕๑ ๕๙๔๔ 

Must Read

100 ปี คนจีนในพะเยา: พลวัตทางการเมืองและสังคม : จากงานวิจัยของ สุนทร สุขสราญจิต

File64602ดาวน์โหลด งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองและสังคมของคนไทยเชื้อสายจีนในพะเยา ผ่านการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ งานวิจัยค้นพบว่า ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา ชีวิตของชาวจีนพะเยาเคลื่อนไหวและต่อรองอยู่ภายใต้กรอบผลกระทบทางการเมือง และการสร้างรัฐ-ชาติของทั้งไทยและจีน ตลอดจนกระแสโลก กล่าวคือ ในช่วงเริ่มต้น เหตุผลที่ชาวจีนต้องเดินทางออกจากแผ่นดินใหญ่ก็เนื่องมาจากปัจจัยทางด้านการเมืองที่เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายราชวงศ์ชิงกับฝ่ายปฏิวัติถงเหมิงฮุ่ยและต่อมาในนามฝ่ายก๊กมินตั๋งกับคอมมิวนิสต์ ตลอดจนการรุกรานจากญี่ปุ่น และปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม/เศรษฐกิจที่เกิดความแห้งแล้ง อดอยาก เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทย พวกเขาก็เผชิญกับช่วงเวลาของการสร้างรัฐ-ชาติและชาตินิยม อย่างไรก็ตามเมื่อกระแสโลกหมุนไปในทางทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ ประเทศจีนกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ และชาวจีนพะเยาก็ค่อยๆกลับมากุมฐานะนำได้อีก ในระยะหลัง ในชั้นลูกหลานจึงมีการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ความเป็นจีนขึ้นมาอย่างซับซ้อน ข้อมูลจากงานวิจัยของ สุนทร สุขสราญจิต...