ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตรายการโทรทัศน์พะเยาทีวี (ครั้งที่๒)

-

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตรายการโทรทัศน์พะเยาทีวี (ครั้งที่๒)

สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา

สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา (พะเยาทีวี) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทผลิตรายการโทรทัศน์  ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศ

กำหนดยื่นซองประมูล ราคาวันที่  ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา (สาขาย่อย) พะเยาทีวี อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ www.phayaotv.com

      หรือ สำนักงานสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา (สาขาย่อย) พะเยาทีวี อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดูรายละเอียดได้ที่ www.phayaotv.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๘๒ ๑๕๑ ๕๙๔๔ 

เรื่องน่าสนใจ