ประกาศสอบราคารถบรรทุกและครุภัณฑ์สตูดิโอ

702

สมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ และครุภัณฑ์ ประเภทผลิตรายการโทรทัศน์

กำหนดยื่นซองประมูล ราคาวันที่  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา (สาขาย่อย) พะเยาทีวี อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

            ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ www.phayaotv.com หรือ สำนักงานสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา (สาขาย่อย) พะเยาทีวี อาคารธรรมราชานุวัตร วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ

ครุภัณฑ์ ประเภทผลิตรายการโทรทัศน์