ประปาหมู่บ้านสร้างมาสองปีกรรมการฯตรวจรับแล้วใช้งานไม่ได้

1338

#ร้องทุกข์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯและชาวบ้านน้ำจุนใหม่ อำเภอจุน ร้องตรวจสอบโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน สร้างเสร็จมากว่า 2 ปี ยังไม่สามารถใช้การได้   

วันนี้ ( 14 กันยายน 2561 ) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านน้ำจุนใหม่ ม.10 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา เพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านของเทศบาลตำบลลอ ที่สร้างเสร็จมานานกว่า 2 ปีแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้การได้

จากการลงพื้นที่พบว่าโครงการดังกล่าวตั้งยู่ในพื้นที่วัดน้ำจุน พื้นที่ประมาณ 15X15 เมตร เต็มไปด้วยต้นไม้ และต้นหญ้า เมื่อเข้าไปสำรวจที่ควบคุมระบบสูบน้ำพบว่าระบบจ่ายไฟยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ไม่พบส่วนเชื่อมต่อใดๆกับน้ำหรือแหล่งน้ำ มีเพียงท่อน้ำที่ต่อตรงจากแท็งก์น้ำที่สร้างใหม่เท่านั้น

นายสมพิศ  แสงศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านน้ำจุนใหม่ พร้อมผู้ช่วยฯและชาวบ้าน เปิดเผยสอดคล้องกันว่า โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านของบ้านน้ำจุนใหม่ เริ่มสร้างวันที่ 3 ธันวาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา 3 ธันวาคม 2559 วงเงินก่อสร้าง 1,752,000บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาท ) และมีการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ชาวบ้านก็ดีใจที่จะได้มีน้ำประปาใช้เองในหมู่บ้าน เพราะที่ผ่านมาขอแบ่งใช้ร่วมกับน้ำประปาของบ้านน้ำจุน ม.5 มาตลอด

นายสมพิศ กล่าวต่อไปว่า หลังจากที่มีการตรวจรับงานโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่สามารถใช้การได้เพราะมีการสร้างเพียงแท็งก์น้ำ แต่ไม่มีการเจาะน้ำบาดาลหรือเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำดิบใดๆ ตนเองและชาวบ้านพยายามทักท้วงผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ชาวบ้านก็พยายามอดทนมาตลอด 

ขณะเดียวกันน้ำประปาที่ใช้ร่วมกันกับบ้านน้ำจุน ในช่วงฤดูแล้งน้ำก็ไม่พอใช้ทำให้ราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้านขัดแย้งกันอยู่บ่อยครั้ง ทีแรกชาวบ้านนึกว่าได้ประปาหมู่บ้านใหม่คงมีน้ำใช้สะดวกสบายมากขึ้น กลับกลายเป็นว่าสูญเสียงบประมาณไปโดยชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย  อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รีบมาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือทำให้ประปาหมู่บ้านสามารถใช้งานได้ตามปกติก่อนที่จะถึงช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง ไม่อย่างนั้นความเดือดร้อนและความแตกแยกจะเกิดขึ้นกับคน 2 หมู่บ้านที่ใช้น้ำร่วมกัน

(ภาพ/ข่าว สราวุธ  ตั้งประเสริฐ  พะเยาทีวี )