ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ..ณ วัดเชียงทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา

2352


โครงการสนับสนุนประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ..ณ วัดเชียงทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา เมืีอวันเสาี์ที่ 18 สค.2561 กิจกรรม..ประกวดวงดนตรีพื้นเมืองสะล้อ ซอ ซึง การประกวดอาหารพื้นเมือว และการส่งเสริสการสรีางแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ้รน โดย โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา.. ก่อนอื่น..เราขึ้นไปชมวิว 360 องศา ที่บนหอคอยกันก่อนนะครับ..เมื่อท่านปีนขึ้นไปบนหอคอยของวัดเชียงทอง ซึ่งขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดให้กับนักท่องเที่ยวไปปีนขึ้นไปชั้นสูงสุด เพื่อชมวิวตัววัดเชียงทอง และวิวรอบรอบ สวยงามมาก เพราะสามารถมองชมวิวๆได้รอบ 360 องศาเลยทีเดียว..ท่านที่กลัวความสูงขอแนะนำว่า ไม่ต้องขึ้นไปนะครับ จากนั้น..เราจะพาท่านไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำครับ..เพราะท่านเจ้าอาวาสนั้นในสมัยเด็ก ๆ ท่านชอบสะสมของเก่า สินค้าเก่า ๆ เครื่องใช้และอุปกรณ์เก่า ๆ ไว้จำนวนมาก จนไม่รู้จะนำไปเก็บรักษาไว้ที่ใหน จึงได้สร้างห้องพิพิธภัณฑ์เก็บสะสมของเก่า ๆ เหล่านี้ ให้ทุกท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมและระลึกถึงความหลังเมื่อครั้งยังเด็ก ๆนะครับ.. สุดท้ายของวันนี้ ที่นี่..ได้มีกิจกรรมการประกวดอาหารพื้นเมือง โดยเฉพาะส้มตำลีลา ที่ทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวด ก็จตะจัดเตรียมเครื่องปรุง ส่วนผสม และนำมาประกวดประขันกัน ทั้งนี้ ไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขัน แต่เพื่อเป็นกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชน เพื่ออนุรักา์สืบสานอาหารพื้นบ้าน และที่สำคัญที่สุดก็คือ เพื่อความสนุกสนาน รื่นเริงบันเทิงใจด้วย..