ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า

2590

ลงชุมชนเรียนรู้วิถีคนเมืองพะเนาครับ ที่ บ.เจน 16 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว ที่ครอบครัวคุณแม่ บ้าย อินทะนิล เจ้าของงาน ประเพณีเลี้ยงผีปู่ย่า – ตายาย… การเลี้ยงผี ปู่ ย่า ตา ยาย เรา-ปศึกษาเรียนรู้กันเลย…ผีปู่ ย่า ตา ยาย หมายถึงผีประจำตระกูล หรือที่เรียกกันว่าผีบรรพบุรุษ กล่าวคือถ้า ปู่ ย่า ตา ยาย ล่วงลับไปแล้วพวกลูกหลานก็จะสร้างหอไว้ทางเบื้องทิศหัวนอน หรือในสถานที่ที่เห็นว่าสมควร บนหอจะมีหิ้งวางเครื่องบูชา เช่น พานดอกไม้ ธูปเทียน น้ำต้น(คนโท) วางเอาไว้ ในปัจจุบันคำว่า “ผีปู่ ย่า ตา ยาย ” กร่อมลงมาเหลือเพียงคำว่า “ผีปู่ย่า” ซึ่งเพื่อเป็นการสะดวกในการเรียกจะได้ไม่ยาวเกินไป