การฝึกอบรมผู้ประกอบการด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้า เพื่อขอรับรองมาตรฐาน (อย.) จากกระทรวงสาธารณสุข ณ ที่ “ปลานิลพะเยา” แปรรูปปลานิล ขนมผสมปลานิล กรอบเค็มปลานิล ข้าวเกรียบปลานิล หนึ่งเดียวในพะเยา “นิลลา” Nilla กลุ่มวิสาหกิจแปรรูป บ.โป่งเกลือ ม.9 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา…ติดต่อคุณปิยฉัตร คำวัง โทร.097-2103024