ปลูกต้นไม้ในพื้นที่วัดพระธาตุแจ่โว้ “ปั่นปลูกป่า”. สองข้างทาง เพื่อสร้าง อุโมงค์ดอกนางพญาเสือโคร่ง. และ อุโมงค์ดอกกัลปพฤกษ์

1886

เรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างถนนสายประวัติศาสตร์ ปลูกค้นนางพญาเสือโคร่ง ก้นกัลปพฤกษ์ จำนวน 6,000 ต้น บริเวณถนนรอบวัดพระธาตุแจ่โว้ ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ณ วัดพระธาตุแจ้โว้ ดอกคำใต้ พะเยา ปลูกต้นไม้ในพื้นที่วัดพระธาตุแจ่โว้ “ปั่นปลูกป่า”. สองข้างทาง เพื่อสร้าง อุโมงค์ดอกนางพญาเสือโคร่ง. และ อุโมงค์ดอกกัลปพฤกษ์ ในเส้นทางขึ้นพระธาตุ. ในวันอังคารที่ 31 ก.ค.61 โดย มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมอบจักรยานแก่น้อง ๆ นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ของอำเภอดอกคำใต้..มีข้าราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมากมาย