ปลูกป่าประชารัฐ ฟื้นฟูน้ำยม ปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บ.แม่ทาย ต.ออย อ.ปง

741

ปลูกป่าประชารัฐ ฟื้นฟูน้ำยม ปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสเฉลิมพระชนมมายุครบ 66 พรรษา วันเสาร์ที่ 21 กค.2561 พท.ปลูก ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เนื้อที่ 150 ไร่ บ.แม่ทาย ม.9 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา..