ปั่นจักรยานต้านยาเสพติด และเยี่ยมผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้

กิจกรรมปั่นจักยานต้านยาเสพติด และเยี่ยมผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 13 แห่งของอำเภอดอกคำใต้ วันนี้นับเป็นครั้งที่ 11 ภายใต้ความร่วมมืออำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม มีประชาชนอำเภอดอกคำใต้เข้าร่วม จำนวน 100 คน ปล่อยตัวขบวนนักปั่น ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา... เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเชิญชวนให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของการปั่นจักยาน ทั้งเป็นอารออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด วันนี้(24เมษายน 2562)ขบวนนักปั่น ได้เยี่ยมผู้พิการติดเตียงสองพี่น้องที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่มีญาติพี่น้องและต้องการความช่วยเหลือ ณ ที่บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 6 ต.ดอนศรีชุมชน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ผู้พิการคือ นายศุกร์ มุงเมือง อายุ 51 ปี ผู้เป็นพี่ และ นายสุเทพ มุงเมือง อายุ 37 ปี นายเทวา ปัญญาบุญและกิ่งกาชาดอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือและเงินบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้พิการสองพี่น้อง ปัจจุบันทั้งสองได้อาศัยเบี้ยผู้พิการคนละ 800 บาทต่อเดือนเพื่อยังชีพที่ยังขัดสนไม่เพียงพอ ต้องอาศัยชุมชนและเพื่อนบ้านคอยช่วยเหลือ วอนผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธา อยากทำบุญช่วยเหลือผู้เดือนร้อน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชม อารินทร์ โทร.082-3276559 (เพื่อนบ้านผู้ดูแล ช่วยเหลือ) กิจกรรมปั่นต้านยาเสพติดนี้นับเป็นกิจกรรมที่ดี และเป็นตัวอย่างของสังคม นอกจากจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจการรณรงค์ต้านยาเสพติด ส่งเสริมประชาชนในการออกกำลังกาย แล้ว ยังสร้างความตระหนักให้ชุมชนได้หันมาดูแลเอาใจใส่แก่ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาสในชุมชนอีกด้วย สังคมในชนบทเราก็จะมีความเมตตา กรุณต่อกัน...

701