ปั่นจักรยานต้านยาเสพติดอำเภอดอกคำใต้ ครั้งที่ 10

ปั่นจักรยานต้านยาเสพติดอำเภอดอกคำใต้ ครั้งที่ 10 เริ่มต้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา มีนักปั่นจักรยานจากทั้ง 10 ตำบลเข้าร่วมกว่า 200 คน ประธานเปิดกิจกรรม โดช นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้..กล่าวรายงานกิจกรรมโดย นายพิเชษฐ์ ศักดิ์สูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้

643