ปั่นฮักปง…เพื่อผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ

2756

ปั่นฮักปง…เพื่อผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ณ ลานค้าประชารัฐ ที่ว่าการอำเภอปง จ.พะเยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตค.2561….