ป่าชุมชนบ้านปี้ คว้ารางวัลระดับประเทศ “คนรักป่าป่ารักชุมชน”

1998

ป่าชุมชนบ้านปี้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน (กล้ายิ้ม) ประจำปี 2562 ทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านปี้ ที่ร่วมกันต่อสู้และรักษามาอย่างยาวนาน เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนต่างๆ และเคยได้รับรางวัลมามากมาย