ป่าชุมน้ำบุญเรือง

90

บทเพลงเพื่อชุมชน ในวาระเฉลิมฉลองรางวัลระดับโลกด้านการอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำ ส่วนเวทียังเป็นป่าเขาและหาดดอนเหมือนเดิม นาคา สตูดิโอ.