ป่าช้าแดนซ์ : ไลฟ์สดขายของหน้าเมรุเผาศพ

-

ป่าช้าแดนซ์ : ไลฟ์สดขายของหน้าเมรุเผาศพ

มดข่าวเชียงราย

โควิด 19 ส่งผลกระทบต่ออาชีพดีเจเปิดเพลงในร้านเหล้าร้านอาหารอย่างเลี่ยงไม่ได้ เมื่อรายได้ไม่มี แต่รายจ่ายยังมีเหมือนเดิม การไปเล่นดนตรีในป่าช้าของรัชพล เสาร์ไพสูญ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ตนเองมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการค้าขายอื่นๆ ฝากขายของในเพจของเขาด้วย ผลงาน มดข่าวเชียงราย/พะเยาทีวี สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เรื่องน่าสนใจ