ป้าวาด ยาเย็น

1730

“ชวาวาด”.. ผักตบชวา ป้าวาด ยาเย็น..หัตถกรรมผักตบชวา บ.สันป่าม่วง หมู่ 8 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา “ป้าวาด” นางวาด ยาเย็น นักออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวา พิกัดนำทาง N 19.18030 E 99.83656 ติดต่อป้าวาดที่ โทร.086-1157615 https://youtu.be/Uf8sMsuCeYo