หน้าแรก ถ่ายทอดสด ผลกระทบจากโควิด 19 และบทบาทการเมืองระดับท้องถิ่น

ผลกระทบจากโควิด 19 และบทบาทการเมืองระดับท้องถิ่น

เวทีชุมชน : ถ่ายทอดสด

-

เปิดเวทีคุยการเมืองกับสถานการณ์โควิด ในประเด็นการบริหารจัดการโดยองค์กรท้องถิ่น และการกระจายอำนาจในอนาคต ผ่านแนวคิดของ นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น และนายอนุรักษ์ โปร่งสุยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย อำเภอปง ดำเนินรายการโดย ชัยวัฒน์ จันธิมา บรรณาธิการ #พะเยาทีวี

Must Read

เวียงพะเยา : เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ

เวียงพะเยาหรือเวียงปัจจุบัน ในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เวียงแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้าง 750 เมตร ด้านยาว 1,300 เมตร อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยพระญายุทธิษฐิระมาเป็นเจ้าสี่หมื่นปกครองเมืองพะเยาเมื่อพ.ศ. 2017 และการที่พระองค์ได้มาสร้างเวียงใหม่แห่งนี้ซึ่งเป็นคู่แฝดกับเวียงน้ำเต้า ก็เพราะเนื่องจาก ตัวเวียงน้ำเต้าหรือตัวเวียงเดิมคับแคบจึงได้มีการขยายเวียงมาทางตะวันตก ซึ่งก็คือ ตัวเวียงพะเยาปัจจุบัน และการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีในตัวเวียงพะเยาแห่งนี้ จะเห็นได้ว่าความเก่าแก่มีอายุสอดคล้องกับอายุของตัวเวียงและมีความเชื่อมโยงกับพระญายุทธิษฐิระ ผู้ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ชาวสุโขทัย...