ผลงานหนังสือของพระครูบาเจ้าอานันท์ พุทธธัมโม แห่งวัดพระธาตุแสงแก้วมงคล

405

#พะเยาทีวี ขอรวบรวมผลงานเขียนและเรียบเรียงของ ครูบาเจ้าอานันท์ พุทธธัมโม ไว้เบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาบุคคลสำคัญของจังหวัดพะเยา ท่านใดมีหนังสือหรืองานเขียนของท่าน (คงมีอีกหลายเล่ม) ส่งมาเพิ่มเติมได้ ทาง เพจ #พะเยาทีวี https://www.facebook.com/phayaotv