ผู้ประกอบการไทยลาวร่วมสัมพันธ์รองรับค้าขายบ้านฮวก

1577

#พะเยา พาณิชย์พะเยาเชิญผู้ประกอบการไทย ลาว ร่วมสร้างโอกาสเชื่อมโยงการค้า ลงทุนและท่องเที่ยวต้อนรับการเปิดด่านถาวรบ้านฮวก

ในวันนี้( 7 ส.ค.2561) ที่ร้านอาหารร่มไม้แสงจันทร์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาดการค้า กรลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS อาเซี่ยนและประเทศคู่ค้า แขวงไชยะบุรี สปป.ลาวและจังหวัดพะเยา โดยมี โดยนางวนิดา  ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา พร้อมผู้นำและนักธุรกิจสปป.ลาว เข้าร่วมเสวนา

ในวาระเริ่มต้นในภาคเช้า มีการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง สิ่งที่ต้องเรียนรู้สู่ประตูการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน “ คณะทำงานของกรมการค้าต่างประเทศและคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ ส่วนในภาคบ่ายมีการเสวนาในหัวข้อ “ จังหวัดพะเยา :โอกาส การลงทุนและการท่องเที่ยว ไทย สปป.ลาว “โดยคณะแขวงไซยะบุรี แขวงอุดมไซ พาณิชย์จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนา

นางวนิดา เปิดเผยว่า  การเสวนาในครั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดน จังหวัดพะเยา กับ สปป.ลาว ระหว่างเมืองคอบ เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี และแขวงอุดมไชย สปป.ลาว และจังหวัดพะเยา ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาด การค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS หรืออนุภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศ คือไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ อาเซียนและประเทศคู่ค้า ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากหากมีการเปิดด่านถาวรบ้านฮวก ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ ( นพพร/พะเยา)