ผู้ว่าฯพะเยายืนยันมีผู้ติดเชื้อโควิด 1 ราย 2/12/63

124

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา แถลง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

    หลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( โควิด19 ) เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม อำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วย สอบสวน และควบคุมโรคได้เร็ว

    คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ขอเรียนให้ทราบว่า จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาที่อยู่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เมื่อระหว่างวันที่ 1-28 พฤศจิกายน  2563     ได้เดินทางไปทำงานที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่เมืองท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 จึงเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โดยเดินทางกลับผ่านช่องทางธรรมชาติ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าพัก ณ บ้านเพื่อนในพื้นที่หน้าด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย จากนั้นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ได้เดินทางจากอำเภอแม่สายไปยังพื้นที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงรายและเข้าพักที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงราย และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19        ณ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นเดินทางกลับจังหวัดพะเยาและเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผลการตรวจ พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ขณะนี้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยา  มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย ซึ่งขณะนี้เข้ารับการเฝ้าระวังสังเกตอาการที่โรงพยาบาลพะเยา

             ดังนั้น ขอให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด ปฏิบัติตนดังนี้ กลุ่มเสี่ยงสูง  จำนวน 1 ราย คือ สามีผู้ป่วย  และกลุ่มเสี่ยงต่ำคือ    ประชาชนในจังหวัดพะเยาที่เดินทางไปร่วมงานแสดงดนตรีที่สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ช่วงเวลา 18.00 ถึง 23.00 น. และอยู่ในโซนรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่นั่งโต๊ะและไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้อื่น ให้สังเกตอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ คือ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ในระยะเวลาภายใน 14 วัน ( วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ) ให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน  ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขดังนี้ คือ  ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสแกนไทยชนะอย่างเคร่งครัด

https://www.facebook.com/phayaotv/videos/2719748991579706

ภาพข่าว โรงพยาบาลพะเยา/พะเยาทีวี