#พะเยา เอกชนรุกคืบด่านบ้านฮวกจะเปิดเดือนกันยายน และรถไฟรางคู่ก็จะมาภายในไม่เกิน 5-7 ปี จากนี้ไป เชิญผู้ว่าฯฮีโร่กำหนดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเส้นทางล้านนาตะวันออก เสนอสนามบินเชียงคำเป็นไปได้ก่อน

นายคงศักดิ์ ธาราดิศร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา เผยว่า วานนี้(11/8/61)ภาคเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดพะเยา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดพะเยา สมาคมพะเยา YEC จังหวัดพะเยา บริษัทประชารัฐพะเยา ชมรมธนาคาร สมาพันธ์ sme จังหวัดพะเยา ได้เรียนเชิญนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลความเป็นมาของพะเยา และรับฟังยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ตามที่ผู้ว่าฯ ได้นำเสนอเป็นแผนจังหวัดไว้ โดยเฉพาะปีนี้ 2561 ด่านสากลบ้านฮวก ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ด่านบ้านฮวก เป็นด่านที่อยู่ในจุดที่เดินทางได้สะดวก และสั้นที่สุด สามารถเชื่อมต่อ จีนตอนใต้ หนานหนิง เคียนเบียนฟู เวียดนาม และ หลวงพระบาง ซึ่งนับจากจุดที่ตั้งของจังหวัดพะเยา ถือเป็นไข่แดงหรือจุดศูนย์กลาง ที่จะไปจังหวัดรอบข้าง ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ชาวเมืองพะเยาจะได้ประโยชน์จากการท่องเทียว การพาณิชย์ มูลค่าจะเพิ่มมากกว่าพันล้านบาท ในเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากนี้

โดยท่านผู้ว่าฯ ได้เสนอในที่ประชุมว่า ตนเป็นนักยุทธศาสตร์วางแผน และภาคเอกชนต้องเป็นผู้นำเสนอร่วมผลักดัน โดยเฉพาะการผลักดัน”เส้นทางโลจิสติกสายล้านนาตะวันออก” เชียงของ เทิง เชียงคำ จุน ปง เชียงม่วน สอง แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เป็นเส้นทางขนส่ง และทำให้เป็นถนนสายเอเชียหลักเส้นนึง ที่จะส่งออก นำเข้า ส่วนถนนสายเอเชีย 1 ก็จะเป็นเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว

ส่วนเรื่องสนามบินจังหวัดพะเยา ที่ควรจะเป็นไปได้ควรจะลงทุนไม่มาก คุ้มค่าการลงทุน ก็น่าจะเป็นที่สนามบินเชียงคำ เป็นเครื่องบินขนาดเล็ก ไม่เกิน 78 ที่นั่ง แบบใบพัด หรือจะเป็นแบบเครื่องเจท ก็ต้องมีการขยายรันเวย์ อีก 500 เมตร เป็น 2,000 เมตร ก็ยังคงต้องทำการศึกษาความเป็นไปได้ หรือหากโชคดี มีสายการบินเอกชนร่วมลงทุนก็จะใช้เวลาน้อยกว่าที่ควรเป็น

“ที่ประชุมภาคเอกชนได้สรุปว่า เราจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกับทางจังหวัดพะเยา เป็นคณะทำงาน โลจิสติกสายล้านนาตะวันออก เพื่อทำการวางแผน เขียนแผนงาน ผลักดัน และติดตาม เตรียมไว้สำหรับเสนอเพื่อรองรับงบประมาณจากภาครัฐต่อไป” ประธานหอการค้ากล่าว

คงศักดิ์ ธาราดิศร ข้อมูล /ภาพ  พะเยาทีวี รายงาน