ผู้เฒ่าฝั่งแวนสร้างกลุ่มอาชีพเพิ่มรายได้สู่เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ออกสู่ตลาด

-

ผู้เฒ่าฝั่งแวนสร้างกลุ่มอาชีพเพิ่มรายได้สู่เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ออกสู่ตลาด

อุดมศักดิ์ ปินะดวง รายงาน/พะเยาทีวี

แม้ว่าทุกวันนี้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นั้น ยังพบอยู่ให้เห็นทุกวัน ทำให้ชาวบ้านหลายคนในทุกพื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่เริ่มต้องปรับการอยู่ในรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้น ซึ่งจะพบว่าหลายคนเริ่มจะหันทำงานเป็นเจ้านายตัวเอง และอีกหลายคนก็เริ่มที่จะหันมากลับบ้านเกิดเพื่อที่จะทำไร่ทำสวนหางานเล็ก ๆ น้อย ๆ ทำ ก็เหมือนที่บ้านฝั่งแวน ม.11 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา แห่งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เห็นจะมีผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะเยอะบวกกับสถานการณ์ในเรื่องของโควิดก็ทำให้วิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านแห่งนี้เปลี่ยน ทั้งนี้ทางกำนัน ต.เชียงบานซึ่งเป็นชาวบ้านฝั่งแวนแต่กำเนิดก็ได้หาสิ่งต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดรายได้แก่ชาวบ้านและชุมชนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้ง ผู้สูงอายุและชาวบ้านก็ไม่ต้องมานั่งเครียดอยู่แต่ที่บ้านในการที่จะออกไปไหนมาไหนไม่ได้ ทั้งนี้ก็ได้มีการร่วมกลุ่มที่ชื่อว่าสัมมาชีพขึ้นเพื่อที่จะมาร่วมทำการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากไม้ไผ่ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์จากธรรมชาติที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นด้วย

นายนพดล เข็มเพชร กำนัน ต.เชียงบานและเป็นหนึ่งในชาวบ้านฝั่งแวนได้เล่าว่า การที่ตนได้นำชาวบ้านทั้งวัยกลางคนรวมทั้งผู้สูงอายุมาร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนนั้นสืบเนื่องมาจากทาง พช.พะเยา ได้เล็งถึงวิกฤตสถานการณ์ของโรคโควิดในขณะนี้ ก็ได้มีการประชุมหารือถึงเรื่องของการที่ชุมชนจะสร้างรายได้ขึ้น โดยสิ่งที่ทำนั้นพบว่าเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าและต่อยอดให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ก็ได้งบประมาณมาส่วนหนึ่งจึงได้เริ่มมีการวางแผนและเริ่มทำขึ้นมา ด้วยตนพบว่าหมู่บ้านของตนนั้นมีไม้ไผ่ที่ปลูกกันเยอะทั้งพันธุ์ซางดำและไม้รวกดำ อีกทั้งทางผู้สูงอายุส่วนหนึ่งได้ไปร่ำเรียนวิชาการทำเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุธรรมชาติด้วย นอกจากนั้นในช่วงนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เริ่มที่จะทำการเก็บเกี่ยวนาข้าวเสร็จแล้วทำให้หลายคนได้ว่างงานลงไป เพราะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำสวนทำนาเท่านั้น ดังนั้นตนจะได้เริ่มมีการพูดคุยประชุมก่อนที่จะมาเริ่มทำการแปรรูปไม้ไผ่ให้เป็นชิ้นงานที่น่าจับจองขึ้น ทั้งนี้ชาวบ้านที่รวมกลุ่มสัมมาชีพนี้มีทั้ง 15 คนด้วยกัน โดยแต่ละคนก็มีฝีมือแตกต่างกันไปแต่ชิ้นงานที่ออกมานั้นไม่ว่าจะเป็นแคร่ไม้ไผ่หรือกระทั่งชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้ไผ่ก็สามารถมีความสวยสดงดงามพร้อมที่จะให้ลูกค้าทีได้เห็นได้สั่งจอง สั่งซื้อไปไว้ที่บ้านหรือร้านอาหารของตัวเอง

นายนพดล กล่าวต่ออีกว่า ยกตัวอย่างในการที่จะเริ่มทำแคร่ไม้ไผ่นั้น เบื้องต้นตนเองได้ประกาศภายในหมู่บ้านว่าบ้านไหนมีไม้ไผ่เช่นไม้ไผ่ซางดำหรือไม้รวกดำบ้างก็ขอรับบริจาคนำมาไม้ที่อาคารเอนกประสงค์ภายในใจกลางของหมู่บ้านเพื่อที่จะได้เริ่มทำการสร้างชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ขึ้นมา โดยจะมีการวัด การเจาะ การผ่ารวมทั้งการขัดเพื่อไม่ให้ไม้ไผ่ที่ผ่าแล้วนำมาประกอบจะบาดมือหรือก้นของผู้ซื้อไปได้ เมื่อทำการตัดวัดได้จำนวนที่ต้องการแล้วก็จะมาเริ่มทำการประกอบให้เป็นรูปร่างขึ้นมา พร้อมทั้งนำแล็กเกอร์เคลือบสีไม้มาทาเพื่อให้อยู่คงทนและสวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการทำแต่ละวันจะได้ชิ้นงานอยู่ที่ 3-4 ชิ้นต่อวันด้วยเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นนั้นมีรูปลักษณะค่อนข้างที่จะใหญ่ จึงทำให้ใช้เวลาพอสมควร โดยแคร่นั่งนั้นจะมีขนาดความกว้าง 90 ซม.และยาว 2 เมตร ส่วนโต๊ะนั่งที่มีพร้อมเก้าอี้นั้นก็จะมีขนาดแตกต่างกันไป และหลังจากที่ตนเองได้ถ่ายรูปชิ้นงานเหล่านี้ลงเฟสบุ๊คส่วนตัวนั้นก็เริ่มมีผู้ที่สนใจสั่งจองเข้ามามากมายโดยส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ อ.เชียงคำ ส่วนต่างจังหวัดนั้นยังไม่มี ทั้งนี้ราคาของเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้สำหรับแคร่จะอยู่ที่ราคา 600 บาท ส่วนชุดตะเก้าอี้จะอยู่ที่ราคา 1,200 บาท ซึ่งการสิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังใช้เวลาว่างจากหลังการทำนาให้เป็นประโยชน์ด้วย อีกทั้งชาวบ้านที่เข้ามารวมกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็ยังวิตกเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยเช่นกัน

นายส่อง แสงศรีจันทร์ อายุ 65 ปี ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านฝั่งแวน ได้กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า เป็นเรื่องที่ดีที่ทางกำนัน ต.เชียงบานและเจ้าหน้าที่จากทางจังหวัดได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิดด้วย ซึ่งทำให้พวกตนได้เริ่มมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่กำลังทำอยู่นี้ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอีกด้วย อีกทั้งการทำชิ้นงานเหล่านี้ก็ยังเป็นการสร้างความสนุกสนานในหมู่คณะ ไม่ก่อให้เกิดความเครียดด้วยเช่นกัน สำหรับผลงานที่ทำออกมานี้ตนหวังว่าผู้ซื้อจะชอบใจเพราะเป็นที่ทุกคนตั้งใจทำเป็นอย่างดีถึงแม้ราคาจะไม่มากมายเหมือนขายตามห้างหรือร้านดัง ๆ ประกอบกับตนอยากให้ลูกหลายที่อยู่ต่างจังหวัดได้เห็นฝีมือของการทำงานพวกตนด้วยว่าสิ่งที่ทำออกมานี้คือสิ่งที่หลายคนตั้งใจร่วมกันทำ มากกว่าจะไปห่วงเรื่องสถานการณ์โควิดทำให้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก เงินทองเริ่มร่อยหรอลงไป แต่หากพวกเราหันมาเริ่มทำสิ่งที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทุนแล้วตนเชื่อว่าหลายคนก็จะสามารถทำให้เกิดมูลค่ารายได้ที่งอกงามเหมือนกับกลุ่มสัมมาชีพบ้านฝั่งแวนทำอยู่ในขณะนี้เช่นกัน

หากท่านใดสนใจเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ไผ่นี้สามารถติดต่อสอบถามมายังหมายเลขโทรศัพท์ 088-2996362 นายนพดล เข็มเพชร (กำนันเอฟ) ได้ตลอดเวลา

เรื่องน่าสนใจ