ผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน : ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

122

ผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน : ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โดย กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา. วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ พร้อมด้วย​ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์​ และคณะ ติดตามการดำเนินงานการทอผ้าลายพระราชทาน โดยมี นางวนิดา​ สิงห์แก้ว​​ผอ.กลุ่มงานประสานฯ​รกท.​พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน​ นางสาวรจนา​ ช้างสาร ประธานกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอกและสมาชิก ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน