ฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

521

ความปลอดภัยต้องมาก่อน!!…โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ กลุ่ม จว.ภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรม ฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย จ.พะเยา ปี 2561

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อ.ภูกามยาว จ.พะเยา จำนวนนักเรียนเข้าอบรม 225 คน ได้รับการสนับสนุนจาก สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พะเยา และ สนง.อุตุนิยมวิทยา จ.พะเยา

นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กล่าวว่า เป็นการให้นักเรียนทีความรู้และทักษะในการปฐทพยาบาลและการกู้ภัย ซึ่งเป็นมาตรการเชิงการป้องกัน…