พระกับการเมือง เรื่องที่ควรถูกตีความ

1521

การเมืองกำลังลั่นกลองรบ คุยกับพระครูศรีวรพินิจ เรื่องการเมือง ทำไมพระต้องใช้สิทธินี้ด้วย ในรายการพุทธการณ์ 4.0 พะเยาทีวี