พระธาตุดอยหนอกเหนือติดฟ้าเทือกเขาดอยหลวง

-

พระธาตุดอยหนอกเหนือติดฟ้าเทือกเขาดอยหลวง

ไหว้พระ 1000 วัด โดยเพจคนเหนือ ยุทธภูมิ นามวงศ์ พาท่านไปไหว้พระ วัดลำดับที่ 0128 พระธาตุดอยหนอก อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา บนแนวเทือกเขาดอยหลวง เดินเขาสูงกว่าไปนมัสการพระธาตุดอยหนอก ชมวิวฝั่งกว๊านพะเยา และฝั่งเขตพื้นที่ จ.ลำปาง..

เรื่องน่าสนใจ