พระราชโองการประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

986

พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ดาวน์โหลด/อ่าน ตามลิงก์นี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF