พระอาจารย์บรรเลง สุมโน วัดผาธรรมนิมิตร (ห้วยผาเกี๋ยง)

883

พระอาจารย์บรรเลง สุมโน อายุ ๖๘ พรรษา ๔๐ วัดผาธรรมนิมิตร (ห้วยผาเกี๋ยง) ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ได้มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบ เมื่อ 5 ตุลาคม 2563

ประวัติหลวงพ่อพระบรรเลง สุมโน เกิดวันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ บ้านเลขที่ ๑๗ ถ.ราชวงศ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

นามบิดา เอื้อ มณีรัตน์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพรับราชการ นามมารดา จันทร์นวล มณีรัตน์ นามสกุลเดิม ถูกใจ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ การศึกษาสามัญสำเร็จชั้นสูงสุด ปก.ศ.สูงพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๒ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

บรรพชา ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ มีพระสุพรหมญาณเถร เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เขตอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
พระสุพรหมญาณเถร วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นพระอุปัชฌาย์
พระครูศรีนวล อินฺทนนฺโท วัดช้างค้ำ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระมหาวิโรจน์ ปภากโร วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ภายหลังจากอุปสมบทแล้ว 1 พรรษา พระบรรเลงได้ขออนุญาตกราบลาพระอุปัชฌาย์ ออกธุดงค์จากดอยสุเทพ – พิษณุโลก และได้พักอาศัยปฏิบัติธรรมอยู่ที่แค้มป์สนหนึ่ง แล้วจึงกลับมาจังหวัดพะเยาเมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2525 โดยมาพักในสถานที่บ้านห้วยผาเกี๋ยง ซึ่งมีหน้าผาหินยาว เงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นยิ่งนัก และคำว่า ผายาว นี่เองเป็นที่มาของชื่อ จังหวัดพะเยา โดยที่คนในจังหวัดพะเยาออกเสียงว่า “ ผะยาว” แล้วจึงได้ทำการก่อตั้งสำนักวิปัสสนาผาธรรมนิมิต ขึ้น ณ ที่นั้นเอง

เหตุที่ได้ชื่อผาธรรมนิมิต ก็เพราะว่าในคืนวันที่ 7 นั้นเองมีโยม ในละแวกนั้นได้เกิดนิมิตฝันไปว่า มีแสงสว่างสีรุ้งพวยพุ่งขึ้นจากหน้าผาที่ปฏิบัติธรรมนั้นสูงเสียดฟ้า แล้วแสงนั้นได้กระจายออกไปยังทิศทั้ง 4 ซึ่งตีความหมายได้ว่าแสงสว่างคือดวงปัญญาญาณอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมจะปรากฏขึ้น ณ ที่แห่งนี้ แล้วถูกเผยแผ่ไปยังทุกสารทิศ พอตอนเช้าจึงได้เข้าไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านดังกล่าว และในตอนเย็นนั้นเองมีโยมได้เข้ามาเล่าเกี่ยวกับความฝันของตนให้ฟัง ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นนิมิตหมายว่าในภายภาคหน้าสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งก่อให้เกิดปัญญาญาณ จนสามารถเข้าถึงธรรมของพระพุทธองค์ได้อย่างแท้จริง

พอถึง พ.ศ. 2527 พระบรรเลงได้ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอย่างมาก จึงได้กลับไปยังวัดพระพุทธบาทตากผ้าอีกครั้ง เพื่ออาศัยบารมีของพระอุปัชฌาย์ช่วยในการแก้ไขสภาวธรรมที่เกิดขึ้น และก็เป็นโอกาสสุดท้ายในการที่จะได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระอุปัชฌาย์ เนื่องจากในปีนี้เองพระอุปัชฌาย์ ( พระสุพรหม ยานเถร) ได้ถึงแก่มรณภาพลงในกลางพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2527

เมื่อออกพรรษาแล้วพระบรรเลงได้กลับมาที่จังหวัดพะเยาอีกครั้งหนึ่ง และได้ทำการปรับปรุงธรรมสถานแห่งนี้อย่างเต็มความสามารถ นับจากที่ได้ก่อตั้งสำนักมาแล้ว 9 ปี พระบรรเลง จึงได้สละนิวาสสถาน จาริกไปยัง
– อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
– อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
– วัดกลางชูศรีเจริญสุข ของหลวงปู่บุดดา ถาวโร จ.สิงห์บุรี
– เกาะพะงัน จ.นครศรีธรรมราช
– ถ้ำปากลา จ.อุบลราชธานี
– เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
– วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ. ลำพูน
– วัดสวนลำไย จ.ลำพูน
– วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

รวมระยะเวลาที่ได้จาริกออกไปยังสถานที่ต่างๆประมาณ ๗ ปี และในระหว่างนั้นเอง สำนักวิปัสสนาผาธรรมนิมิต ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดอย่างสมบูรณ์ มีชื่อว่า “ วัดห้วยผาเกี๋ยง” ได้ทำการขออนุญาตสร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อวันที่ ๒๙ เดือนมกราคม ๒๕๓๔ และได้รับประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ มีนามว่า วัดห้วยผาเกี๋ยง ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา


เหตุที่ได้ชื่อว่า ห้วยผาเกี๋ยง ก็เนื่องมาจากได้มีห้วยไหลผ่านเชิงเขาด้านตะวันตกของสำนักวิปัสสนาผาธรรมนิมิต อันเป็นแหล่งที่เหมาะแก่การเจริญงอกงามของต้นเกี๋ยง คือ ต้นลำเจียก เข้าใจว่าจะหมายถึง ลำเจียกหนู หรือ การะเกด – ชื่อไม้พุ่มเพศผู้ชนิดหนึ่ง มักขึ้นที่ชื้นแฉะตามริมน้ำ ขอบใบมีหนามห่างๆ ดอกสีเหลือง กลิ่นหอม จึงอาจหมายถึงต้นที่เรียกว่า เกี๋ยงคำ

ข้อมูล เจ้าขุน กื้ดคีรีวงค์ ยุทธภูมิ นามวงศ์ ภาพ บ้านโบราณกว๊านพะเยา /ของดีเมืองพะเยา(ชัยวัฒน์ จันธิมา)