พระอุบาลีคุณูปมาจารย์พระนักปราชญ์แห่งเมืองพะเยา

450

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญฺมหาเถระ)พระนักปราชญ์แห่งเมืองพะเยา อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา อายุ 102 ปี 81 พรรษา วิดีทัศน์นี้จัดทำโดย สถาบันปวงผญาพยาว (องค์กรสาธารณประโยชน์) และ#พะเยาทีวี เพื่อเผยแพร่ผลงานผู้มีคุณูปการต่อสังคมเมืองพะเยา ไม่สงวนลิขสิทธิ์ …. ชอบคุณ เครือข่าย/ช่างภาพจิตอาสา#พะเยาทีวี