พลังกร สุรเดช นักเขียนการ์ตูนกับนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา

809

พลังกร สุรเดช อดีตนักเขียนการ์ตูนเดลินิวส์ชิ่อดัง หลังเกษียณกลับบ้านพะเยา..อุทิศตนเพื่อสังคม ถ่ายทอดความรู้เทคนิค ศิลปะการวาดการ์ตูนให่แก่เยาวชนพะเยา ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เมื่อวันที่ 7 กค.2561

เพื่อค้นหาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสนใจ และมีพรสวรรค์ทางด้านงานศิลป์ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้ส่งเสริม และสนับสนุนต่อไป..ขอขอบคุณท่านพลังกร สุรเดช เป็นอย่างยิ่ง.

“พลังกร สุรเดช”นักเขียนการ์ตูนล้อการเมือง หน้า 3 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ การ์ตูนมุกเด็ด กีฬาดัง และการ์ตูนนินทาในวงเหล้า จนเกษียณอายุที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์แห่งนี้ เมื่อปี 2557

ท่านได้เริ่มสร้างผลงานเขียนการ์ตูน มาตั้งแต่ปี 2513 เขียนการ์ตูน “ขายหัวเราะ”(ฉบับปฐมฤกษ์) สำนักพิมพ์บันลือสาส์น ปัจจุบันท่านได้ก่อตั้งโครงการรักษ์ศิลปะ “บ้านการ์ตูน” ที่ตำบลแม่นาเรือ จ.พะเยา เปิดสอนเป็นวิทยากรสำหรับเด็กด้อยโอกาสด้านศิลปะและสอนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งโครงการนี้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

ท่านพลังกร สุรเดช วันนี้..ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ท่านได้เสียสละ อุทิศตน ถ่ายทอด วิชาความรู้ในงานศิลปะ การวาดการ์ตูนให้กับลูก ๆ นักเรียน จำนวนกว่า 40 คนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวาดการ์ตูน สร้างจินตาการ และฝึกสมาธิให้จิตใจ..