พลังชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน

1221

ติดตาม…ชุมชนท้องถิ่นกับบทเรียนจากการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิง ผ่านสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ นำไปสู่ความยั่งยืนอย่างไร