พลังประชาสังคมกับการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิง

1904

บทเรียนจากภาคประชาสังคม และองค์กรสนับสนุน มีบทบาทอย่างไรกับการเป็นกองเลขานุการให้สสภาประชาชนลุ่มน้ำอิงในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาลุ่มน้ำจนประสบผลสำเร็จหลายด้านในช่วงที่ผ่านมา