Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

พะเยาตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย

-

พะเยาตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา

#สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ออกติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ของห้างโมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา รวมจำนวน 9 แห่ง ซึ่งปรากฎว่าจังหวัดพะเยา มีหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแอลกอฮอล์ วางจำหน่ายอย่างเพียงกับความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ และไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ – หน้ากากอนามัย ราคาจำหน่ายเฉลี่ย 1.84-2.50 บาท/ชิ้น (ไม่รวมหน้ากาก 3D/PM2.5/3D/หน้ากากคาร์บอน/หน้ากากนำเข้า/หน้ากากผ้า/หน้ากากทางเลือกอื่นๆ) – แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 450 มล.ราคาเฉลี่ย 50 – 60 บาท/ขวด – เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ราคาเฉลี่ย 14-79 บาท/ชิ้น (ขึ้นอยู่กับขนาดและยี่ห้อ)

เรื่องน่าสนใจ