พะเยาทีวี-พากิน พาเที่ยว แอ่วชุมชนทุ่งบานเย็น(วัดนันตาราม) และชิมลาบโมโยลื้อ อ.เชียงคำ

743

ติดตาม..พะเยาทีวี-พากิน พาเที่ยว อาทิตย์นี้..แอ่วชุมชนท่องเที่ยว บ.ทุ่งบานเย็น(วัดนันตาราม) และชิมลาบโมโยลื้อ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ พะเยาทีวี..