Dream Phayao-ChiangRai

Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

พะเยาเข้มจุดคัดกรองทุกสำนักงานหน่วยงานราชการ

-

พะเยาเข้มจุดคัดกรองทุกสำนักงานหน่วยงานราชการ

คณะกรรมการศูนย์โรคติดต่อจังหวัดพะเยา ออกคำสั่งให้ทุกหน่วยงานราชการเข้มงวดจุดคัดกรองการเข้าออกในอาคารสถานที่/สำนักงานอย่างเคร่งครัด แจ้งขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันโควิด 19

เรื่องน่าสนใจ