Dream Phayao-ChiangRai

Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

พะเยาเตรียมโรงพยาบาลสนามพร้อมรับมือโควิด

-

พะเยาเตรียมโรงพยาบาลสนามพร้อมรับมือโควิด

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพนธ์โรงพยาบาลพะเยา

สาธารณสุขพะเยา เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 กรณีโรงพยาบาลรับมือไม่เพียงพอ
วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุมเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ กรณีโรงพยาบาลพะเยา รับมือไม่เพียงพอ ในการนี้ให้เตรียมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน 30 เตียง เป็นโรงพยาบาลสนาม โดย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม และมีแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่กรณีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งนี้ จะใช้ในกรณีการระบาดของโรค COVID-19 ในวงกว้าง มีความจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อจัดตั้งระบบบริการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigated : PUI) ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ตั้งแต่ การคัดกรองผู้ป่วย การให้การวินิจฉัย การดูแลรักษาแบบ One Stop Services รวมถึงเพื่อให้สามารถรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลแต่ต้องกักกันโรคต่อ หรือผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน (เฉพาะกรณีที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง จำนวนผู้ป่วยเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลเฉพาะโรคที่กำหนดไว้

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพนธ์โรงพยาบาลพะเยา

เรื่องน่าสนใจ