“พะเยาเปิดบ้านศิลปิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑ พิธีเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยาหลังแรก ของคุณเจริญ มาบุตร สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม ที่บ้านป่าแฝกเหนือ

541

“พะเยาเปิดบ้านศิลปิน” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑ พิธีเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยาหลังแรก ของคุณเจริญ มาบุตร สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม ที่บ้านป่าแฝกเหนือ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา เวลา ๐๙.๓๐ น.

เชิญร่วมชมงานศิลปะที่สวยงาม และเป็นขวัญกำลังใจกับศิลปินเมืองพะเยา ในครั้งนี้ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ จะมาร่วมกล่าวแสดงความยินดีในงานด้วยครับ”

นายเจริญ มาบุตร ศิลปินจิตรกรรม ภาพเขียนสี หรือ ภาพลายเส้น ปัจจุบันกำลังก่อสร้างศูนย์เรียนรู้งานศิลปะ และศูนย์แสดงผลงานศิลปะ ณ ที่บ้านป่าแฝกเหนือ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา หวังสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเอง..

เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2516 ที่บ้านป่าแฝกเหนือ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 44/70 หมู่ที่ 2 ซอยดาวทอง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 089 796 7363

การศึกษาประถมศึกษาจบจากโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ จังหวัดพะเยา ระดับมัธยมศึกษาต้นโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิชาเอกจิตรกรรมไทย โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

ระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) วิชาเอกจิตรกรรมไทยคณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการตำแหน่งจิตรกรระดับชำนาญการ กลุ่มกิจกรรมสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ผลงานที่ภาคภูมิใจ..รางวัลรองชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และได้รับเกียรติทรงเลือกเอาแบบกระต่ายที่ออกแบบไว้ในตราสัญลักษณ์นี้ไปใช้ปรับประกอบแทนภาพครุฑแบบเดิม นายแบบตราสัญลักษณ์ที่ประกาศใช้งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตามพระราชกระแสในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ร่วมเป็นคณะทำงานออกแบบร่างภาพลายเส้น ภาพร่างระบายสีและขยายแบบร่างลายเส้นเท่าขนาดจริงแล้วดำเนินการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวัง ตามพระราชประสงค์ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

และอีกผลงาน เป็นการออกแบบและดำเนินการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพพุทธประวัติ ณ วัดป่าไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

“..ศิลปะมอบความงามให้กับชีวิตฝ่ายวิญญาณและโลกของเรา เลือดของจิตใจทุกคนเป็นศิลปะ เป็นวิธีที่ผ่อนคลายในการผ่อนคลายจิตใจของเรา ด้วยการทำสมาธิความเข้มข้นและความรู้สึกตัวเองอย่างต่อเนื่อง
ด้วยจิตวิญญาณและลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังและวิถีชีวิตชาวไทย นอกจากนี้เนื่องจากสังคมไทยและความคิดของเอเชียตะวันออกมีลักษณะพิเศษที่มาจากความงามของภาพวาด 2 มิติโดยการเคลื่อนไหวง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามมันเป็นภาพศิลปะที่ยอดเยี่ยม..”