พะเยา ซ่อนธรรมชาติอันงดงามไว้ที่..อ่างเก็บน้ำแม่ปืม อ.แม่ใจ จ.พะเยา

2846

อ่างเก็บน้ำแม่ปืม เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดพะเยาตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม โดยมีความจุประมาณ 43,000,000 ลบ.ม. เริ่มก่อสร้างหัวงานอ่างเก็บน้ำในปีงบประมาณ 2525 และก่อสร้างเสร็จในปี 2526 เวลาก่อสร้างหัวงาน และอาคารประกอบ 2 ปี ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 36,353,000 บาท และได้ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพิ่มเติมอีก 5 สาย ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปืม ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งเป็นงานชลประทาน โครงการขนาดกลาง เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของอำเภอแม่ใจ และอำเภอเมืองพะเยา ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างอุดมสมบูรณ์ โดยให้พิจารณาขุดเหมืองส่งน้ำให้รวมทั้งสองฝั่งของลุ่มแม่น้ำปืม ให้ส่งให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในลุ่มน้ำนี้ได้ทั้งหมด” นอกจากนี้ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไว้ทางตอนเหนือลำน้ำแม่ปืม ในส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำ ซึ่งราษฎรถูกเขตน้ำท่วมส่วนหนึ่ง จะได้อพยพขึ้นไปตั้งหลักแหล่งประกอบอาชีพไปโดยต่อไปโดยไม่เดือดร้อน.. อ่างแม่ปืม อุทยานแห่งชาติแม่ปืม มีอาณาเขตไม่มากนัก แต่ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติก็เป็นจุดเด่นที่สร้างสีสันงดงามในยามหน้าแล้งที่ผืนป่าพากันเปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติมีพื้นที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ป่าดอยปุย และป่าแม่ปืม ป่าดอยปุยอยู่ในเขตอำเภอพานและอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ป่าแม่ปืมอยู่ในพื้นที่อำเภอพานและอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พื้นที่ประมาณ 222,500 ไร่ หรือ 356 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย ประมาณ 137,431 ไร่ หรือ 220 ตารางกิโลเมตร และอยู่ในเขตจังหวัดพะเยา ประมาณ 85,069 ไร่ หรือ 136 ตารางกิโลเมตร) ภายในอุทยานฯ มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ปัจจุบัน..ที่นี่ได้เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีกิจกรรมตั้งเต้นท์พักแรม การนั่งแพไม้ไผ่ ล่องชมความงานของธรรมชาติ การปั่นจักรยาน เดินป่าชมธรรมชาติ มีห้องพักบริการ เชิญท่านมาสัมผัสกับความงามของธรรมชาติที่นี่ รับรองท่านจะไม่ผิดหวัง พิกัดนำทางGPS ที่ N 19.35145 E 99.86945 หรือสอบถามข้อมูลที่ น้องโบนัส จนท.ประชาสัมพันธ์ โทร.081-8673139 หรือ ติดต่อสำนักงานอุทยานแห่งชาติแม่ปืม โทร.093-2653035