วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และนายมานพ หาลือ นายกสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เปิดฝึกอาชีพเสริม สาขา “การพัฒนาศักยภาพนำเที่ยวและบริการผู้สูงอายุกลุ่มเรือแจวรับจ้างกว๊านพะเยา” ให้กับผู้สูงอายุ สมาชิกชมรมเรือพายเรือแจวพะเยา และกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนประมงพื้นบ้านพะเยา จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ วัดติโลกอาราม อ.เมือง จ.พะเยา

​นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่าโครงการนี้บูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ชมรมเรือพายเรือแจวจังหวัดพะเยา และกลุ่มนำเที่ยววิถีชุมชนประมงพื้นบ้านพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนำเที่ยวและบริการให้กับผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพเรือแจวรับจ้างขนส่งนักท่องเที่ยวไปไหว้หลวงพ่อศิลาและเยี่ยมชมโบราณสถานอารยธรรมลุ่มน้ำอิง วัดติโลกอารามที่จมอยู่ในกว๊านพะเยาอายุเก่าแก่มากกว่า 500 ปี และผู้ประกอบอาชีพแจวเรือนำนักท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนประมงพื้นบ้านริมกว๊านพะเยา ซึ่งกว๊านพะเยาจะไม่นำเรือติดเครื่องยนต์ทุกชนิดมาใช้บริการ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อวัดและโบราณสถานเก่าแก่ได้ ประกอบกับประเพณีเวียนเทียนทางน้ำแห่งเดียวในโลก ช่วงเทศกาลสำคัญ 3 เทศกาล คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา จากท่าเรือวัดติโลกอาราม ไปยังตัววัดติโลกอารามซึ่งอยู่กลางกว๊านพะเยาด้วยเรือแจว ได้สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายให้กับจังหวัดพะเยาทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

​นายมานพ หาลือ นายกสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า หัวข้อในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ความปลอดภัยในการให้บริการทางเรือรองรับการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เทคนิคการเล่าเรื่อง เล่าประสบการณ์ให้น่าประทับใจ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และความรู้เกี่ยวกับการนำเที่ยววิถีชุมชน วิถีชีวิต วิถีอาชีพในบริเวณโดยรอบกว๊านพะเยา

นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เน้นย้ำกับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเรือแจวรับจ้างกว๊านพะเยา ให้มุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาทักษะด้านการนำเที่ยวและการบริการให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ซึ่งสำคัญและจำเป็นต้องเร่งดำเนินการพัฒนา โดยเฉพาะเทคนิคการเล่าเรื่อง เล่าประสบการณ์ของผู้แจวเรือรับจ้างที่ดำรงชีวิตพึ่งพิงอยู่กับกว๊านพะเยามาตลอดชีวิต หากสามารถพัฒนาทักษะนี้ได้ จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหันมาสนใจนั่งเรือแจวกว๊านพะเยากันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ประกอบกับยุคประเทศไทย 4.0 นี้เป็นยุคแห่งโลกดิจิทัล นักท่องเที่ยวสามารถแชร์กิจกรรมที่ประทับใจทางเฟสบุ๊ค และอินสตราแกรมได้ทันที สามารถเผยแพร่สดทางเฟสบุ๊คไลฟ์ไปให้เพื่อนๆ เห็นพร้อมกันได้หลายคน การอบรมในครั้งนี้ จึงเป็นการจุดประกายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเร่งพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรนำเที่ยวที่ทันสมัย เล่าเรื่องชวนติดตามชวนสนใจ เพื่อเป็นแกนหลักสนับสนุนการท่องเที่ยวกว๊านพะเยาที่ยั่งยืนต่อไป…