พากินพาเที่ยว จังหวัดเจียงฮาย

548

พากินพาเที่ยว จังหวัดเจียงฮาย กับระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เริ่มต้นที่ชุมชนเมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมือง ต่อจากนั้นไปเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ.แม่สาด ต.แม่กรณ์ อ.เมือง ภาคบ่ายวันแรกนี้ พาท่านไปเยี่ยมชมชมชนโฮมสเตย์ บ.ท่าขันทอง อต.บ้านฉซว อ.เชียงแสน จ.พะเยา

วันที่สอง เราอยู่ที่ อ.เทิง ไปเยี่ยมชมธรรมชาติและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไร่รื่นรมย์ และปิดท้ายก่อนกลับ พาท่านไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรของโรงเรียนชาวนา ที่ไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงรายครับผม..