พากินพาเที่ยว-อ.เชียงม่วน โดยนายยุทธภูมิ นามวงศ์ พาท่านเที่ยวอำเภอเชียงม่วน

2884

พากินพาเที่ยว-อ.เชียงม่วน โดยนายยุทธภูมิ นามวงศ์ พาท่านเที่ยวอำเภอเชียงม่วน วัดศรีเมืองมาง,ตลาดสดสี่แยกบ้านมาง,ชิมขนมจีนบ้านสระ,พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์,นมัสการพระธาตุภูปอ และล่องเรือยางน้ำยมที่แก่งหลวง บ.หนองกลาง..