พากิน พาเที่ยว จ.พะเยา-งานสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 18 ปี 2561

500

งานสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 18 ปี 2561..เป็นการจัดงาน “สืบสานตำนานไทลื้อที่ยิ่งใหญ่ และถือปฏิบัติการมาทุก ๆ ปี ของอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา นับเป็นระยะเวลาอันยาวนานของการดำเนินชีวิตของพี่น้องชาวไทลื้อที่อพยพมาจากแคซ้น 12 ปันนา ประเทศจีน การจัดงานในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 18 ของการสืบสานตำนานไทลื้อของอำเภอเชียงคำ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1กันยายน 2561 ณ บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา..