พากิน พาเที่ยว-ท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองหล่ม

1196

ท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา..ท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์ ดงหอป่าต้นธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน สนุกกับการประกอบอาหารทานเอง ฝึกการดำนา ท่องเที่ยวชมถ้ำหลวง บ.ปางงุ้น และชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้ง ที่ บ.ปางม่วง…ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปุย..จริยา วรณณพัฒน์ สปาหนองหล่ม โทร.093-5544788