พิชิตยอดผาช่อตั้ง

2256

 

พิชิตผาช่อตั้ง ตำแหน่ง พิกัด N 19.00966 E 100.06252 ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ บ.แม่พริก หมู่ ม.5 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะะยา

อยู่ห่างจากจากทั่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ไป อ.เชียงม่วน และ จ.น่าน ระยะทาง 22 กิโลเมตร สัญญาลักษของตำบลหนองหล่ม “ผาช่อตั้ง”เป็นสัญญาลักษของชาวตำบลหนองหล่มชึ่งเป็นตำนานมาตั้งแต่รุ่นสมัยโบราณชึ่งจะเป็นสัญลักษเด่นตั้งอยู่นอกหมู่บ้านและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์เป็นที่นับถือของหมู๋บ้านชาวบ้านต่างช่วยกันอนูรักษไว้อนุสรน์ของชาวตำบลหนองหล่ม ภายในผาช่อตั้ง จะมีปากถ้ำ จำนวน 2 ช่อง ปัจจุบันยังไม่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง จึงยังไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ บนยอดผ่าช่อตั้ง จะมีจุดชมวิว 360 องศา สามารถมองเห็นมหาวิยาลัยพะเยา ได้อย่างชัดเจน…

ทีมพิชิตยอดผาช่อตั้ง ประกอบด้วย ดาบตู่,ท่านบุญเลิศ,ยุทธภูมิ นามวงศ์,นศ.ฝึกงาน หนึ่ง..นันทิกานต์ ลุนนากันฑ์และ บัว..อาริสา พุดชา จากวิทยนลัยเทคนิคพะเยา..เราเป็นชุดแรกที่พิชิตยอดผาช่อตั้ง เป็นประวัติศาสตร์การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้..