พิธีวันเกียรติยศ พิธีประดับหมวกและเครื่องหมายนักเรียน ชั้น ม๑,ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา

1914

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่านผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีวันเกียรติยศ พิธีประดับหมวกและเครื่องหมายนักเรียน ชั้น ม๑,ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น.ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ลงทะเบียนรับป้ายชื่อนักเรียน เวลา 08.00 น.แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่หอประชุมเฉลิมจอมราชัน และ เวลา 08.09 น.การประดับเครื่องหมาย เครื่องแบบพิธีการ โดยตัวแทนแขกผู้มีเกียรติและคณะครู ประธาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา.. โดย..นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…