พิธีสืบมหาชะตา ตามหาแม่ฟ้าหลวง วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

1635

พิธีสืบมหาชะตา ตามหาแม่ฟ้าหลวง วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี..ณ อาคารเฉลิมราชจอมราชัน…